• Stockholm

  Stockholm

  Välkommen till Effektiv Förhandling seminarier. Kursen som lär dig göra bättre affärer direkt!

  Seminariedatum & Anmälan

 • Umeå

  Umeå

  Välkommen till Effektiv Förhandling seminarier. Kursen som lär dig göra bättre affärer direkt!

  Seminariedatum & Anmälan

 • Göteborg

  Göteborg

  Välkommen till Effektiv Förhandling seminarier. Kursen som lär dig göra bättre affärer direkt!

  Seminariedatum & Anmälan

 • Malmö

  Malmö

  Välkommen till Effektiv Förhandling seminarier. Kursen som lär dig göra bättre affärer direkt!

  Seminariedatum & Anmälan

I affärslivet får du inte vad du förtjänar, du får vad du förhandlar dig till.

Vi utbildar och tränar affärsmän och affärskvinnor till att bli skickliga i affärsförhandling. Effektiv Förhandling ger dig djupare kunskaper om dig själv och din personliga effektivitet. Oavsett om ditt arbete innebär försäljning, marknadsföring, projektledning, finansiering, inköp, tekniska aktiviteter eller management, kommer du att få nytt förtroende som direkt påverkar din effektivitet - och ditt företags lönsamhet.

Kursen Effektiv Förhandling bygger på banbrytande forskning från världens ledande forskare i förhandlingsteknik, säljförhandling, inköpsförhandling, psykologi och ekonomi samt många års praktisk erfarenhet av affärsförhandling. Vårt praktiska och realistiska tillvägagångssätt återkommer klart och tydligt i våra öppna kurser i förhandlingsteknik som avhålls i Stockholm, Göteborg och Malmö året runt. Kursen har prövats, testats och visat sig vara framgångsrikt för tusentals affärsmän och kvinnor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Europa, USA, Canada, Sydamerika, Afrika, Australien och Asien.

Tusentals affärsmän och affärskvinnor från bolag som:

ABB, IBM, AKZO-NOBEL, ATLAS COPCO, PHARMACIA, ELECTROLUX, VOLVO, GLAXO WELLCOME, ROLLS ROYCE, ALFA LAVAL, TETRA PAK, HENKEL, ESAB, SKANSKA, SAAB SPACE, HÄGGLUNDS, KUNGSÖRNEN, TOYOTA, SYDKRAFT, APOTEKET, ERICSSON, OUTOKUMPU, SAAB DEFENCE SYSTEMS, WÄRTSILÄ, ROLLS ROYCE, ICA.

har redan deltagit i Effektiv Förhandling. De använder våra välbeprövade metoder och koncept i sina dagliga kontakter med kunder, leverantörer och andra parter.
Vill du förverkliga din egen potential, förbättra din effektivitet och uppnå bättre resultat i dina affärer? Det finns inget bättre sätt att åstadkomma detta än att delta i Effektiv Förhandling. Du kommer att finna att kursen är:

 • Personligt. Du blir en av max 20 deltagare. Detta innebär att du aktivt deltar i ett antal realistiska praktikfall, diskussioner och grupparbeten.
 • Relevant. Du bereds möjlighet att ta upp frågor som är relevanta för din affärsverksamhet och lär dig nya och positiva förhandlingsmetoder som är relevanta när det gäller dina behov.
 • Praktiskt. De strategier och den taktik du lär dig kommer att fungera för dig redan första dagen efter kursen.
  På två dagar kommer du att lära dig förhandla för livet. Du får med dig ett stort antal nya metoder, idéer och inblickar när det gäller effektiva sätt att angripa de problem som du möter varje dag på arbetet.

Effektiv Förhandling avhålls året runt i Stockholm, Göteborg och Malmö. Naturligtvis kan Effektiv Förhandling även specialanpassas för ditt företag och avhållas i era lokaler under ledning av Charl Malan, en kunnig och erfaren ledare och grundare av Effektiv Förhandling konceptet. Fullständiga upplysningar om programpunkter, innehåll, föreläsare, seminarieavgifter, tidsschema, företagsinterna kurser etc hittar du här eller genom att ringa oss på tel +46 708-966166. Vill du tala med mig Charl Malan, grundaren av konceptet Effektiv Förhandling och kursledaren når du mig på mobil 0708-966 166.

Telefon

0708-966 166

Ladda ner broschyr

 KLICKA HÄR